Stenging av Vollen Tannklinikk

Lørdag 14/03/20 Administrator

Kjære pasienter! ❤️
 
Etter en nøye gjennomgang av de siste rådene fra Folkehelseinstituttet, anmoder leder i Oslo Tannlegeforening Kjetil Strøm alle tannklinikker i Oslo og Akershus om å stoppe all annen behandling enn akutt tannbehandling (smerter / infeksjon) i hvert fall to uker fremover.
Vollen Tannklinikk velger å rette seg etter disse retningslinjene i håp om å kunne begrense smitten.
Vi er kontinuerlig i beredskap dersom det skulle være nødvendig. Om du trenger å komme i kontakt med oss, så send en e-post til: 
 
post@vollentannklinikk.no
 
Håper på forståelse for at vi gjør dette av hensyn til, ikke bare våre egne pasienter, men også alle eldre og andre som befinner seg i risikogruppen.
Til sist vil vi bare oppfordre alle til å ta vare på hverandre ved å holde seg hjemme og følge de siste rådene fra Folkehelseinstituttet.