Kveldstimer

For å kunne gi et tilbud til alle våre pasienter som har vanskelig for å komme fra i løpet av arbeidsdagen tilbyr vi også kveldstimer!